Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

Φιλολογική Στέγη Πειραιώς – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21ης Ιουνίου 2020Φιλολογική Στέγη Πειραιώς – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21ης Ιουνίου 2020

Αγαπητά μέλη,
Η πανδημία Convid–19 και τα κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν, προκάλεσαν αναβολή της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά των αρχαιρεσιών της «Στέγης», που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν κατά τον μήνα Μάιο 2020.
Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Στέγης», αποφασίστηκε η διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού:
Την 21η Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00’ π.μ.
Στην αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» του Πειραϊκού Συνδέσμου,
οδός Καραΐσκου 104, Πειραιάς (Τηλ. Επικοιν.: 6945153115).
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα είναι τα εξής:
1) Λογοδοσία Διοίκησης
2) Έγκριση Απολογισμού οικονομικής Διαχείρισης έτους 2019 – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την ως άνω διαχειριστική περίοδο.
3) Έγκριση προϋπολογισμού 2020
4) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 11/μελούς Δ.Σ. και 3/μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2020-2022.
Ο χώρος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών επιλέχθηκε να είναι η αίθουσα του Πειραϊκού Συνδέσμου, έχοντας υπόψη τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας των συμμετεχόντων, όπως άλλωστε προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/Β/23.05.2020)περί κανόνων τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την έναρξη αυτής. Επειδή η απαιτούμενη απαρτία Μελών για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, η προσέλευσή σας θα πρέπει να γίνεται την ακριβή ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση (ήτοι την 11.00’ ώρα).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12η ώρα της ίδιας ημέρας, στον ίδιο χώρο, με τα παρόντα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στα Γραφεία της Φιλολογικής Στέγης (Κολοκοτρώνη 75, Πειραιάς), μέχρι την 20.00’ ώρα της 18ης Ιουνίου 2020 (ημέρα Πέμπτη). Η έναρξη παραλαβής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται από αυτή την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη κατά τις ώρες 18.00’ – 20.00’ ώρα.