Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αρχαιρεσίες την 13η Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αρχαιρεσίες την 13η Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Αγαπητοί φίλοι,
Σας γνωρίζουμε, ότι την 13η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ’, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της «Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς» στα γραφεία της, οδός Γερμανού 3, Καστέλλα, (τηλ.: 210.41.11.135), με τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Λογοδοσία Διοικήσεως
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχειρίσεως 2017 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, μέχρι ημέρας διενέργειας των εκλογών.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 11/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3/μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2018 – 2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, έως την έναρξή της καθώς και τα επίτιμα Μέλη.
Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στα Γραφεία της «Φιλολογικής Στέγης» μέχρι τις 20.00’ ώρα της 11 Μαΐου 2018 (ημέρα Παρασκευή). Η Γραμματεία της «Στέγης» για την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας θα είναι ανοιχτή από 18.00 έως 20.00’ ώρα, της 2ας, 7ης, 9ης και 11ης Μαΐου 2018.

Επειδή η απαιτούμενη απαρτία για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, ώστε να αποκλείεται αναβολή της Συνελεύσεως, η παρουσία Σας είναι απαραίτητη και χρήσιμη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΕΣΗΣ                     ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΥ