Τηλέφωνο : 210 41 11 135 / Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΜΑΪΟΥ 2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΜΑΪΟΥ 2017

Αγαπητοί φίλοι,
Σας γνωρίζουμε, ότι την 3η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00’, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της «Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς» στα γραφεία της (οδός Γερμανού 3, Καστέλλα, 210.41.11.135), με τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Λογοδοσία Διοικήσεως
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχειρίσεως 2016 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, έως την έναρξή της καθώς και τα επίτιμα Μέλη.
Επειδή η απαιτούμενη απαρτία για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, ώστε να αποκλείεται αναβολή της Συνελεύσεως, η παρουσία Σας είναι απαραίτητη και χρήσιμη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΕΣΗΣ                  ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΥ