Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19ης Μαΐου 2024ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19ης Μαΐου 2024

Αγαπητά μέλη,
Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Στέγης», που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2024, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού:
Την 19ηΜαΐου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00’
Στην οδό Κολοκοτρώνη 85 στον Πειραιά,
(Τηλέφωνο Επικοινωνίας.: 6945153115).
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα είναι τα εξής:
  1. Λογοδοσία Διοίκησης
  2. Έγκριση Απολογισμού οικονομικής Διαχείρισης έτους 2023 – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την ως άνω διαχειριστική περίοδο.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού 2025
  4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 11/μελούς Δ.Σ. και 3/μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2024-2026.
Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την έναρξη των αρχαιρεσιών.
Επειδή η απαιτούμενη απαρτία Μελών για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, η προσέλευσή σας θα πρέπει να γίνεται την ακριβή ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση (ήτοι την 11.00’ ώρα). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12.00η ώρα της ίδιας ημέρας, στον ίδιο χώρο, με τα παρόντα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στα Γραφεία της Φιλολογικής Στέγης (Κολοκοτρώνη 75, Πειραιάς), κατά τις ημέρες Πέμπτη 9 Μαΐου ώρες 18. 00 – 20.00 και Πέμπτη 16 Μαΐου ώρες 18.00 – 20.00 ή να την αποστείλουν στο info@filologiki.gr με καταληκτική ημερομηνία μέχρι την 20.00’ ώρα της Πέμπτης 16 Μαΐου 2024.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο