Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2023

Αγαπητά Μέλη,
Σας γνωρίζουμε, ότι την 26η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00’, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της «Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς» στην έδρα μας, αίθουσα «Γιάννης Χατζημανωλάκης», στην οδό Κολοκοτρώνη 75, στον Πειραιά, με θέμα:
1. Λογοδοσία Διοικήσεως
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχειρίσεως 2022 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, έως την έναρξή της. Επειδή η απαιτούμενη απαρτία για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, ώστε να αποκλείεται αναβολή της Συνελεύσεως, η παρουσία σας είναι απαραίτητη και χρήσιμη.