Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Αγαπητά μέλη,
Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Στέγης», στις 10 Μαΐου 2022, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού:
Την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00’
Στην έδρα της «Στέγης», στην οδό Κολοκοτρώνη 75 Πειραιά,
(Τηλέφωνο Επικοινωνίας.: 6945153115).
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα είναι τα εξής:
1) Λογοδοσία Διοίκησης
2) Έγκριση Απολογισμού οικονομικής Διαχείρισης έτους 2021 – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την ως άνω διαχειριστική περίοδο.
3) Έγκριση προϋπολογισμού 2022
4) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 11/μελούς Δ.Σ. και 3/μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2022-2024.
Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την έναρξη αυτής. Επειδή η απαιτούμενη απαρτία Μελών για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, η προσέλευσή σας θα πρέπει να γίνεται την ακριβή ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση (ήτοι την 17.00’ ώρα). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 18.00η ώρα της ίδιας ημέρας, στον ίδιο χώρο, με τα παρόντα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στα Γραφεία της Φιλολογικής Στέγης (Κολοκοτρώνη 75, Πειραιάς), μέχρι την 20.00’ ώρα της 9ης Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη.
Η έναρξη παραλαβής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται από αυτή την Τρίτη 24η Μαΐου 2022 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη κατά τις ώρες 18.00’ – 20.00’ ώρα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Γενική Γραμματέας Σοφία Σπύρου
Ο Πρόεδρος Στέφανος Μίλεσης