Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Αγαπητοί φίλοι,
Σας γνωρίζουμε, ότι την 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00’, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της «Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς» στα γραφεία της στην αίθουσα «Γιάννης Χατζημανωλάκης», στην οδό Κολοκοτρώνη 75, στον Πειραιά, με θέμα:
1. Λογοδοσία Διοικήσεως
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχειρίσεως 2018 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, έως την έναρξή της. Επειδή η απαιτούμενη απαρτία για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, ώστε να αποκλείεται αναβολή της Συνελεύσεως, η παρουσία Σας είναι απαραίτητη και χρήσιμη.
Με φιλικούς χαιρετισμούς