Τηλέφωνο : 210 41 11 135 / Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Αγαπητοί φίλοι,
Σας γνωρίζουμε, ότι την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00’, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της «Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς» στα γραφεία της στην οδό Κολοκοτρώνη 75, στον Πειραιά, με θέμα:
1. Εκλογή νέου και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, έως την έναρξή της. Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στα Γραφεία της «Φιλολογικής Στέγης» μέχρι τις 20.00’ ώρα της 14ης Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Πέμπτη). Θυμίζουμε ότι τα γραφεία της «Στέγης» είναι ανοιχτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 18.00 έως 20.00’ ώρα.
Επειδή η απαιτούμενη απαρτία για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, ώστε να αποκλείεται αναβολή της Συνελεύσεως, η παρουσία Σας είναι απαραίτητη και χρήσιμη.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΕΣΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΥ